movies where Yukiko Shimazaki starred in:
more actors
Shichinin no samurai - 1954 Shichinin no samurai (1954)
Will Take Its Place With the Seven Greatest Films of All Time!
Rating: 8.7/10
Action, Adventure, Drama,
Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima, Yukiko Shimazaki, Kamatari Fujiwara,
1
Discover new actors
Last searches